8 consells per protegir les plantes de la calor. Espai Can Mir

8 consells per protegir les teves plantes de la calor

Idees de l’Espai Can Mir

Protegeix les teves plantes

Quan arriba el bon temps, amb elevades temperatures i una gran intensitat solar, convé tenir una cura especial amb les nostres plantes. L’efecte de l’excés d’insolació combinat amb la manca d’aigua provoca una pansiment moltes vegades irreversible, i un cop de calor pot resultar letal. A més, les cremades que els raigs produeixen en el fullatge no només enlletgeixen el seu aspecte sinó que comprometen també la vida de l’exemplar. A continuació, Espai Can Mir us donem alguns consells de com protegir les vostres plantes dels rigors estivals.

 Vuit consells útils

  1. Regar amb més freqüència. Cal augmentar la periodicitat del reg com més calor faci i més directa sigui l’exposició al sol, sobre tot si les plantes estan en un contenidor (testos i caixons, especialment si són de color negre o metàl·lics). Tot i així, cal evitar l’aigua estancada perquè pot ser tan perjudicial com la falta d’aigua.
  2. Vigilar amb les hores de regar. Evitar regar en les hores que fa més calor i no mullar les fulles. Una molt bona opció es instal·lar un sistema de reg programat per degoteig que la freqüència del qual es pot incrementar els dies amb puntes de calor.
  3. No abonar en els mesos més cálids. En general no és recomanable abonar en les setmanes amb més calor. En canvi, un bon abonat (no excessiu) durant la primavera contribuirà a que les plantes estiguin sanes i fortes i, per tant, resisteixin millor les altes temperatures.
  4. Mantenir la humitat amb l’encoixinat. Serveix tant per al jardí com per a testos i l’hort. El encoixinat o mulching consisteix a cobrir la superfície del substrat amb algun element que afavoreixi la retenció d’humitat i protegeixi les arrels de les temperatures extremes. A l’estiu s’aconsegueix a més que el sòl es mantingui més fresc. Es pot fer servir escorça de pi o palla neta a l’hort, i escorça o àrids decoratius al jardí i els testos.
  5. Situar les plantes en el lloc adequat. Les plantes s’han de situar-se en un lloc apropiat per al seu desenvolupament. És clau triar espècies i varietats que puguin créixer bé al teu jardí o hort, no només perquè no pateixin a l’estiu, sinó en general perquè creixin sanes i fortes.
  6. Utilitzar tendals i malles d’ombreig. Amb aquests recursos s’evita que es cremin les plantes i es crea un ambient fresc, amb menor pèrdua d’aigua.
  7. Agrupar les plantes. Si es posen moltes plantes molt juntes en un racó s’aconsegueix un ambient humit per la suma de les evaporacions de cadascuna. És un efecte limitat que no serveix si la calor és excessiva o estan a ple sol, però funciona molt bé si s’utilitza conjuntament amb altres tècniques com l’ombreig i l’encoixinat.
  8. Refrescar-les amb polvoritzacions o nebulització. Per crear un ambient més humit i fresc, les polvoritzacions amb aigua són un bon recurs. A l’exterior o en espais grans es pot instal·lar un sistema de nebulització. L’aire humit disminueix notablement el perill d’un cop de calor. Evita utilitzar-los a ple sol, ja que es poden cremar les fulles d’algunes plantes.